Kumbara Görseli

Girişim sermayesi yatırım fonu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemesine göre, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla SPK’dan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri (Kurucu) tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Neden Webrazzi Web3 fonuna yatırım yapmalısın?

Webrazzi

Bugünün en gözde girişimcilerinin ilk durak noktası Webrazzi ile geleceği yaratacak girişimlere ulaşabilirsiniz.

Alanında uzman ekip

10 yıldan fazla zamandır girişimcilerin her anında yanında olan bir ekip, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan lisanslı bir portföy yönetim şirketi Re-Pie ile bir araya geldi.

Girişimlere bir yatırımdan fazlası

Yılda 15 milyon kişinin ziyaret ettiği Webrazzi'nin medya tecrübesi, 2021 yılında satın aldığı Tech.eu ile birlikte Avrupa'da. Girişimlerin bir yatırımcıdan bulamayacağı fayda.

Geleceğin yatırımcısı olun

Geleceği yaratacak girişimcilerin yatırımcısı olarak, yatırımlarınızı çeşitlendirebilirsiniz.

Kurumlar için bir yatırımdan ötesi

GSYF, geleceğe yatırımın ötesinde kurumlara ve bireysel yatırımcılara farklı avantajlar da sunuyor. Özellikle kurumlar, yaptıkları yatırımı kurumlar vergisi matrahında indirim konusu edebilirken iki yıl tuttukları paylarda %0 vergi avantajı ile birlikte bir girişimin yatırımcısı olarak iş dünyasında benzersiz bir sinerji yaratmanın kapılarını aralıyor.

Branding

I'll help you create a cohesive, standout brand that brings a fresh approach to a saturated industry, and helps you grow faster.

Webrazzi Web3 GSYF'ye katılarak geleceği inşa eden Web3 girişimlerinin yatırımcısı olabilirsin

Web3, internet dünyasını tamamen değiştirecek. Web3 odaklı oyundan yeni araçlara, NFT'lerden DeFi ürünlerine kadar yeni dünyanın girişimlerine yatırımcı olabilirsin.
Yatırımcı Olmak İstiyorum
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde Webrazzi Web3 GSYF kuruluşu onaylanmıştır.