Webrazzi Web3 GSYF'ye katılarak geleceği inşa eden Web3 girişimlerinin yatırımcısı olabilirsin

Web3, internet dünyasını tamamen değiştirecek. Web3 odaklı oyundan yeni araçlara, NFT'lerden DeFi ürünlerine kadar yeni dünyanın girişimlerine yatırımcı olabilirsin.
Yatırımcı Olmak İstiyorum

Geleceğin yatırımcısı ol!

Geleceği yaratan girişimler bir tık uzağınızda.

Nereye yatırım yapacağız?

Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektör yeni nesil web dünyasının geleceğini temsil eden Web3 sektörüdür. Bu kapsamda fon ağırlıklı olarak blockchain tabanlı girişimler, blockchain altyapıları, Web3’e odaklı oyun stüdyoları, oyun yayıncılığı şirketleri, NFT tabanlı teknolojiler, Web3 ve NFT odaklı pazaryerleri, analitik servisleri, yapay zeka uygulamaları, yapay zeka tabanlı araçlar, DeFi (merkeziyetsiz finans) ürünleri ve burada listelenmemiş Web3 dünyasının getireceği yeni nesil teknoloji ve servislere yatırım yapacaktır.
Neden Webrazzi Web3 fonuna yatırım yapmalısın?
Uçucaz kaçıcaz maddeleri de karelerde açıkladık.
Webrazzi gücü
Webrazzi'nin girişimlere erken aşamada ulaşma ve onları milyonlarla buluşturması
Web3
Geleceğin dünyası Web3 üzerine kurulacak.
Web3, dijital ekonomi ve değişen internet kullanımına cevap vermek amacıyla geliştirilen bir teknolojidir.
Yatırım avantajı
GSYF'de yatırımcıların da belli vergi muafiyetleri ve vergi indirimleri vardır.
Yatırımını takip edebilirsin
3 aylık yatırımcı bilgilendirme toplantılarında ve yıllık değerlemede yatırımlarını şeffaf bir şekilde takip edebilirsin

İlk yatırımcılar neden yer aldı?

Differentiate yourself from competitors with a website that makes personal finance look easy and builds trust in your app. Integrate with over 2000 tools easily using Webflow.
Joe Cook
Product Designer at Uber.INC
Appish have been excellent development partners for quickSessions. Appish rapid development approach works in concert with our highly iterative process.
Jessica Jobs
Product Designer at Uber.INC
After spending a lot of time researching online, I settled with Appish due to the reviews and the fact that their site claimed that conversion of excel spreadsheets to apps was a specialty. The team offered an innovative approach to mitigate communication barriers.
Martin Luther
Product Designer at Uber.INC
Appish continually went above and beyond the requirements of the project, developing a remarkably robust and functional platform. By handling any issues promptly, the team proved their excellent project management and communication skills.
Martin Luther
Product Designer at Uber.INC
Jenna Freud
Product Designer at Uber.INC
We needed to create an iOS app to calculate gas turbine performance and availability based on the user’s selection. Appish Technologies developed an iOS app with the required calculation functions.
Martin Luther
Product Designer at Uber.INC
Martin Luther
Product Designer at Uber.INC
David Issabell
Product Designer at Uber.INC
Martin Luther
Product Designer at Uber.INC
Martin Luther
Product Designer at Uber.INC

Sıkça
Sorulan
Sorular

Aklınızdaki sorulara yanıtlar.

Farklı bir sorunuz mu var?
İletişime geçin
Girişim sermayesi yatırım fonu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) düzenlemesine göre, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF), nitelikli yatırımcılardan katılma payı karşılığında toplanan para ya da iştirak paylarıyla, pay sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, üçüncü fıkrada belirtilen varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla SPK’dan faaliyet izni alan portföy yönetim şirketleri ve gayrimenkul ve girişim sermayesi portföy yönetim şirketleri (Kurucu) tarafından bir içtüzük ile süreli olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığıdır.

Kimler yatırımcı olabilir? Asgari yatırım tutarı ne kadardır?

SPK düzenlemelerindeki tanıma göre nitelikli yatırımcılar bu fonun yatırımcısı olabilir. Asgari yatırım tutarı 50.000 TL’dir.

Yatırımlarda tabi olunan düzenleme var mı?

GSYF yatırımları SPK düzenlemesine tabidir.

Yatırımlar nasıl denetleniyor?

GSYF'ler bağımsız denetime tabidir ve SPK onaylı bir portföy saklayıcısı ile çalışır. Güvenilir ve şeffaf yatırım imkânı sunar.

Yatırımdan elde edeceğim gelirin vergisi var mı?

Türkiye’de kurulu girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisnadır. Yatırımcıların da belli vergi muafiyetleri ve vergi indirimleri vardır.

Kurumsal GSYF Yatırımcılarına özel vergi indirimi var mı?

GSYF için ayrılan tutarlar kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla kurum kazancından indirim konusu yapılabilmektedir.

Webrazzi ve Re-Pie İşbirliğiyle

Webrazzi LogoRe-pie Logo
Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde Webrazzi Web3 GSYF kuruluşu onaylanmıştır.